OHS Martinice 25.5.2019

  Sbor dobrovolných hasičů Martinice uspořádal v sobotu 25. května okrskovou hasičskou soutěž v požárním sportu. Představily se na ní hasičské sbory z Jesenice, Nedrahovic, Dobrošovic, Martinic, Mezného, Boru a hosté z Dublovic. Na start vyslaly dvanáct družstev, která soutěžila dvoukolově v požárním útoku. Organizační skupinu hasičské soutěže vytvořili – Jiří Vaněk, Jiří Neužil, Aleš Svoboda, Jaroslav Soukup, Václav Cibulka, Jiří Procházka, Václav Rynda, Pavel Mařinec a Pavel Chomát. Regulérnost soutěže byla zajištěna elektrickou časomírou poskytnutou SDH Dobrošovice. Nescházelo aktuální rozhlasové zpravodajství o vývoji pořadí soutěže. Okrskové klání provázela přátelská a pohodová atmosféra. Fanoušci družstev spolu s diváky vytvořili skvělou diváckou kulisu. Také mezi hasiči byla nálada náramná. Důvěrně se znají a tak nescházelo vzájemné hecování. Mimořádnou diváckou pozornost vzbudil požární útok dětských družstev z Dobrošovic, Nedrahovic, Jesenice, Boru a Dublovic. Vítězem soutěže a držitelem putovního poháru v kategorii mužů se stalo družstvo SDH Jesenice I., druhé místo získalo družstvo SDH Mezné, na třetím místě se umístilo družstvo SDH Jesenice II. Výsledky kategorie mužů nad 35 let: 1. SDH Mezné, 2. SDH Martinice, 3. SDH Dobrošovice. Ženy: 1. SDH Martinice, 2. SDH Bor. Děti: 1. SDH Dobrošovice I., 2. SDH Bor, 3. SDH Dobrošovice II. Diplom nejrychlejšího proudaře získal Jan Stibor (SDH Jesenice) a nejrychlejší proudařka Nikola Němcová (SDH Martinice).

Text a foto : František Vávra